_

Projektowanie i zakładanie ogrodów permakulturowych i deszczowych

_

Pojęcie permakultury

Ochrona środowiska wielu kojarzy się z aktywistami, ograniczaniem produkcji dwutlenku węgla czy ochroną lasów i innych terenów zielonych. Permakultura, jako zbiór przyjaznych naturze praktyk kształtowania terenów zielonych oraz zasad etyki, przypomina, że jesteśmy częścią tego środowiska i jesteśmy z nim ściśle związani. Polega ona na projektowaniu trwałych, samoregulujących się systemów, które działają w zgodzie z naturą i jednocześnie przynoszą wymierne korzyści dla ich użytkowników, czyli dla nas. Ogród tworzony w oparciu o jej zasady ma też realny wpływ na ochronę środowiska. Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu.

_

Zasady tworzenia przestrzeni permakulturowych

FILOZOFIA TWORZENIA OGRODÓW PERMAKULTUROWYCH OPIERA SIĘ NA TRZECH WARTOŚCIACH:

 • Trosce o ziemię, czyli dbanie o nasz mały skrawek planety
 • Trosce o ludzi, czyli dbanie o nas samych, naszą rodzinę, sąsiadów oraz globalnie - ludzkość
 • Produkowanie i dzielenie się w sposób sprawiedliwy, zarówno poprzez wzajemnego udostępnianie sobie ogrodowych plonów, nasion, informacji dotyczącej metod ekologicznej uprawy, jak i nieużywanie nadmiaru wody czy energii

W ogrodzie permakulturowym, wykorzystując naturalne procesy, jakie zachodzą w przyrodzie, tworzymy takie warunki, które doprowadzają do ograniczenia do minimum naszej pracy i ingerencji w ogród.

_

Projekt w tworzeniu ogrodu permakulturowego

DLA STWORZENIA WARUNKÓW DLA OGRODU PERMAKULTUROWEGO, NIEZBĘDNE JEST ODPOWIEDNIE ZAPLANOWANIE JEGO ELEMENTÓW. JEGO PODSTAWĄ JEST WYDZIELENIE STREF:

 • Strefy 0 - miejsca gdzie najczęściej spędzacie czas dom i jego bezpośrednie otoczenie
 • Strefy 1 - miejsca często i regularnie odwiedzane, takie jak ścieżka do domu, strefy użytkowe, typu ogród warzywny, szklarnia
 • Strefy 2 - miejsca, które odwiedzamy rzadziej, jak drzewa i krzewy owocowe czy małe oczko wodne
 • Strefy 3 - elementy które nie wymagają częstego doglądania, np. rośliny dziko rosnące, drzewa ozdobne, duży staw
 • Strefy 4 - miejsce pozostawione bez kontroli, które pozostawiamy przyrodzie

Ważne jest również w miarę możliwości, wkomponowanie ogrodu w otaczającą przyrodę, tak, aby zapewnić swobodną możliwość przemieszczania się małych zwierząt oraz owadów.

W KOLEJNYM ETAPIE DOBIERAMY MATERIAŁY DO BUDOWY OGRODU, CZYLI:

 • Dobieramy metodę przygotowanie podłoża, bazy dla zdrowej, żywej gleby
 • Dobieramy rośliny, które tworzą dla siebie dobre sąsiedztwo
 • Wybieramy materiały do budowy wyposażenia ogrodu

Na zakończenie przygotowujemy poradnik dotyczący pielęgnacji ogrodu w oparciu o naturalne, przyjazne przyrodzie metody i środki.

_

Ogród deszczowy jako element ogrodu permakulturowego

O tym, że woda i odpowiednie nią gospodarowanie ma w ogrodzie ogromne znaczenie nie muszę nikogo przekonywać.
Ogród deszczowy to sposób na zatrzymanie wody w ogrodzie a jednocześnie alternatywa dla oczek wodnych w ogrodach, gdzie nie możemy sobie na nie pozwolić ze względu na ich rozmiar czy koszta budowy.

OGRÓD DESZCZOWY PEŁNI W OGRODZIE NASTEPUJĄCE FUNKCJE:

 • Stanowi element systemu odwodnienia ogrodu - pobiera dużo wody, przez co zapobiega podtopieniom i występowaniu terenów podmokłych w ogrodzie
 • Dba o nawodnienie otoczenia poprzez oddawanie wody w okresie suszy
 • Obniża temperaturę powietrza w gorące dni
 • Filtruje wodę opadową
 • Poprawia mikroklimat poprzez produkcję tlenu
 • Wspiera bioróżnorodność poprzez przyciąganie ptaków, pożytecznych płazów, ssaków i owadów
 • Redukuje koszty związane z podlewaniem oraz odprowadzaniem nadmiaru wody z ogrodu
 • Jest atrakcyjnym elementem dekoracyjnym ogrodu