OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Uprzemysłowione, betonowe i hałaśliwe miasta stają się dla nas jak złota klatka. Dlatego coraz więcej z nas chce uciec i stworzyć sobie azyl – wymarzony ogród. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste.

Co zrobić, żeby stworzyć ogród pełen zieleni, a jednocześnie nie stać się jego niewolnikiem?

Natura jest tu naszym najlepszym doradcą. Panująca w niej harmonia tworzy spójny system, który sprzyja zrównoważonemu rozwojowi roślin i zachęca do osiedlania się wielu gatunków zwierząt. Każda roślina żyje w konkretnym, odpowiednim dla niej środowisku i pełni w nim konkretną rolę. Nie występują w nich rośliny niepotrzebne – chwasty.

Naturalny ogród, to efekt wspólnego działania człowieka z naturą. Mamy ograniczone możliwości zmiany warunków środowiskowych w naszym ogrodzie, takich jak gleba, warunki klimatyczne, poziom wód gruntowych. Podejmowane próby ich zmiany nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty, ale zawsze są powiązane z dużymi nakładami pieniężnymi. Próby dostosowanie źle dobranych roślin do panującego w ogrodzie środowiska, są jak walka z wiatrakami. Szkoda na to czasu i pieniędzy.

Priorytetem w urządzaniu naturalnego ogrodu jest odpowiedni dobór roślin do warunków klimatycznych i glebowych oraz harmonijnego powiązania jego charakteru z otaczającym go krajobrazem.
Naturalny ogród to ogród różnorodny. Jest tu miejsce dla roślin zielnych, drzew i krzewów, roślin uprawnych i dziko rosnących. Taka różnorodność, oprócz walorów estetycznego, ma również aspekt praktyczny – zmniejsza się konkurencja o te same składniki pokarmowe, oraz podatność na choroby i szkodniki.

Organizmy żyjące obok siebie wzajemnie na siebie oddziałują – pozytywnie lub negatywnie. Dobór roślin zgodny z ich naturalnymi siedliskami oraz sadzenie ich w grupach, w jakich występują w ich naturalnym środowisku, pozwoli nam uniknąć negatywnego wzajemnego oddziaływania roślin, ponieważ w naturalnym ekosystemie utrwalone są przyjazne stosunki między nimi.

Komentarze są wyłączone