Kwitnący klasyczny ogród

LOKALIZACJA:

Kłodawa, lubuskie

POŁOŻENIE OGRODU:

Przy domu jednorodzinnym

OCZEKIWANIA KLIENTA:

Swobodny układ rabat,
Miejsce na altanę i ognisko
Dużo kwitnących przez cały rok roślin
Różnokolorowe liście
Naszadzenia w kępach
Zachowanie istniejących roślin

Kwitnący klasyczny ogród
RZUT Z GÓRY

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Zachowanie rytmu w ogrodzie poprzez zastosowanie:

 • płynnie przechodzących nasadzeń stopniowanych od najniższych do najwyższych
 • powtarzanie grup nasadzeń tych samych roślin w rożnych częściach ogrodu
 • powtarzanie tego samego koloru w różnych częściach ogrodu
 • płynne poprowadzenie linii rabat
 • połączenie istniejących nawierzchni ścieżką korespondującą z układem rabat

Dobór roślin:

 • grupy roślin atrakcyjnych o różnej porze roku
 • ramy ogrodu z roślin zimozielonych (zachowanie istniejących żywopłotów)
 • dobór odpowiednich roślin do stanowiska (PH i przepuszczalność gleby, stopień nasłonecznienia)
 • Miejsce na altanę i ognisko
 • Miejsce na wiatę samochodową przysłonięte zielenią
 • Żywopłoty oddzielające ogród od drogi
 • Zachowanie istniejących drzew oraz krzewów (świerk kłujący, sosny, żywopłot z cyprysika Lawsona i żywotnika)
 • Rośliny dla owadów zapylających: lawenda, astry, macierzanka, dąbrówka, zawilce, berberysy, pęcherz nice, wrzosy, wrzośce, rozchodnik, rojnik, laurowiśnia wschodnia, śliwa wiśniowa,
 • Rośliny dla ptaków, do gniazdowania oraz dla pożywienia: świerk kłujący, żywotniki, cyprysiki, śliwa wiśniowa, berberys, pęcherz nica, kalina, byliny i trawy (nasiona)